Posts made in juni, 2016

De fleste dyrearter i verden lider under store klimaendringer

De fleste dyrearter i verden lider under store klimaendringer

Det er mange sårbare dyrearter i verden

Vi mennesker deler planeten vår med med mange dyrearter i verden, som er er tilpasset klima og naturen de lever i. De fleste dyrearter er avhengig av at årstidene forandrer seg regelmessig. Både dyrearter og verdensarvsteder trues av klimaendringene. Hvis omgivelser og klima endres for raskt, kan det føre til store problemer for dyrene.
På sikt kan det føre til færre dyr, og hele dyrearter kan dø ut. Siden 1970-tallet har verdens bestand av pattedyr nesten blitt halvert, og det er alvorlig. Klimaet på jorda har forandret seg naturlig gjennom tidene, men nå forandres alt i en rasende fart på grunn av all energi vi utvinner av fossile brensler. Mange dyrearter i verden lider under dette, ettersom det fører til en rask forandring av temperaturen. Når det blir våtere eller tørrere enn dyrene er vant til, får de problemer med å parre seg og i det hele tatt tilpasse seg. For oss mennesker virker det kanskje som om forandringene skjer sakte, men for dyrene går det alt for fort.

Les Mer