Posts made in november, 2016

Norsk dyrepoliti gir bedre velferd for dyrene

Norsk dyrepoliti gir bedre velferd for dyrene

En stemme til dem som ikke har noen selv. De færreste av oss vil at dyr skal lide og dyrevelferd blir stadig viktigere i dagens samfunn. Likevel dukker det opp saker i media hvor dyr har blitt vanskjøttet, torturert og drept. I sommertidene blir mange familiedyr kastet ut og forlatt av sine eiere. Mange av disse kjæledyrene klarer seg dårlig alene og blir utsatt for harde prøvelser. Organisasjonen NOAH er en av dyrevernorganisasjonene som lenge har jobbet for å få et dyrepoliti i Norge. Formålet er at dyrepolitiet skal prioritere og spesialisere seg på å oppklare kriminalitet mot dyr. De skal også rettsforfølge slike saker. Høsten 2015 ble Norges første dyrepolitienhet opprettet i Sør-Trøndelag politidistrikt. Dette førte til stor jubel og glede hos dyrevernorganisasjonene. Rogaland fulgte Sør-Trøndelag sitt eksempel og fikk sin egen dyrepolitienhet året etter. dyrepolitiet mottar mange anmeldelser hvor dyr har blitt grovt mishandlet. Dette beviser hvor viktig det er å få etablert dyrepoliti i hele Norge. Politiet kan forebygge kriminalitet mot dyr, og være en stemme for dem som ikke har noen.

Les Mer