Biler som bruker biodrivstoff

Biler som bruker biodrivstoff

Biodrivstoffandelen i bensin og diesel skal økes gradvis varsles det i statsbudsjettet for 2017. Innen 2020 skal kravet til omsetning endres fra 7 % med gradvis opptrapping til 20 % biodrivstoff. Hvilke biler kan bruke biodrivstoff? Forklart enkelt så er biodrivstoff framstilt av biologisk materiale. Det er et krav i Norge at en viss andel av drivstoffet skal være biodrivstoff. Biodrivstoff er et fornybar drivstoff som eksempelvis biodiesel (HVO og FAME) og etanol. Det anbefales ikke ren HVO på biltanken sier bilprodusentene. Det anbefales å bruke diesel som tilfredsstiller EN 590 for å beholde garantien. Hvis ren HVO må bilprodusentene akseptere det. Dette går utover dieselfiltrene, og de går tett. Da må du på bilverksted og reparere, sjekk bilverksted online. For bensin er Etanol det aktuelle biodrivstoffet. Bensinbiler må være tilpasset for å kunne bruke Etanol. For å unngå problemer er det lurt for alle bileiere å forhøre seg med bilprodusenten om en kan bruke biodrivstoff, og hvor mye en kan akseptere innblandet.

Biodrivstoff på pumpene hos bensinstasjonene.

(Visited 1 times, 1 visits today)