Dyrevelferd

Start tidlig med fokus på dyrevelferd

Barn elsker dyr, og de vil elske muligheten til å kunne engasjere seg i at dyrene skal ha det bra. Et engasjement som forhåpentligvis vil vedvare livet ut, og som vil få mange gode konsekvenser i fremtiden. I dag tenkte jeg å dele en video med dere. Den er laget for unge i alderen 8-12 år, og jeg syns den bør være obligatorisk i alle skoler, og i alle hjem. Snakk med barna deres om dyrevelferd. Barn har en tendens til å stille ærlige spørsmål, og vi har kanskje alle godt av å gruble litt over verdiene våre, og hvorfor vi gjør som vi gjør!

Her kommer filmen 🙂

Les Mer

Kattevett

Kattevett

Mange barn og voksne er glad i katter. Det er jo kanskje ikke så rart. Det er lite som er så nydelig som små kattunger. Dessverre er det ikke alle som er så flinke til å ta vare på katten sin. Noen anskaffer seg kattunge, som sommerhobby for ungene. Så hives den ut når sommeren er forbi. Andre beholder katten, men verken kastrerer eller chipper den. Det fører også til en del negative konsekvenser.

Ta vare på katten din

Ønsker du eller ungene en katt, så sørg for å få den kastrert. Kattunger kan faktisk bli drektige allerede ved fire måneders alder. Så om du ikke har lyst til å få enda flere små, er kastrering et lurt grep. Kastrerte katter er i tillegg mer kjærlige, de holder seg nærmere hjemmet (løper ikke på damejakt) og du slipper bryet med p-piller dersom du har hunnkatt. Det finnes faktisk noe som heter katteaids og det er til og med dødelig. Dersom du kastrerer katten din, minsker risikoen for denne dødelige sykdommen betraktelig. En annen stor fordel ved kastering er at katten ikke sloss med andre katter, noe som gir mindre bråk og færre irriterte naboer. Følg med hos dyrlegen der du bor, det hender nemlig flere ganger i året at disse har spesialtilbud på kastering og id-merking av katt.

Chip katten din

En annen viktig ting er å chippe katten din. Det gjøres også enkelt og greit hos dyrelegen. Mange puser går seg bort. De har faktisk ikke stedsans før de er året! På dyreidentitet.no legges eieren inn med navn og adresse. Så skulle det skje noe med katten din, som at den går seg bort, er det lett for andre å få

katten tilbake til deg. Det aller siste jeg skal nevne i dette innlegget om kattevett, handler om kulde. La katten gå ut, om den vil. Bare sørg for at den kan komme seg inn igjen eller har et lunt sted å være til du kan slippe den inn. Katten er sårbar overfor kulde og kan få både alvorlig urinveisinfeksjon og frostskader. Det unner vi vel ingen katt.

Katten fryser

Vær en god katteeier og ta hensyn til katten og dens ve og vel. Den er et levende vesen, som fortjener et godt liv.

Les Mer

Dyrevelferdsloven

Dyrevelferdsloven

Ja, det finnes heldigvis en egen lov om dyrevelferd, og den trådde i kraft den 1. januar 2010. Loven er til for å vise respekt for dyrene og å fremme dyrevelferd. Før denne loven, hadde vi en lov fra 1974 som het dyrevernloven. Den nye loven bidrar til å styrke dyrenes rettigheter. Jeg skal ikke skrive så veldig mye om lovdata og paragrafer, for da er det fare for at jeg selv sovner mens jeg skriver. Men jeg vil fremheve at vi har en slik lov, og at vi alle er forpliktet til å bruke den!

Loven pålegger enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell å varsle Mattilsynet eller politiet så raskt som mulig.

I tillegg til at vi har en slik flott lov, som dyrevernalliansen tok initiativ til å få igjennom, så er det nå startet en prøveordning i Norge med dyrepoliti! Trondheim er valgt ut som prøveby i denne nye ordningen, og prøveperioden startet i april 2015.

Et dyrepoliti er en spesialenhet eller egen avdeling innen politiet. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom. 

Jeg vil avslutte dagens innlegg med følgende sitat av Mahatma Gandhi:

«EN NASJONS STORHET OG DENS MORALSKE FREMSKRITT KAN MÅLES ETTER HVORDAN DEN BEHANDLER SINE DYR.»
~MAHATMA GANDHI~

 

Les Mer

REMA 1000 – en dyrevenn

REMA 1000 – en dyrevenn

Da jeg skulle undersøke hva som var Rema1000’s forhold til dyrenes velferd, så ble jeg veldig positivt overrasket. Det viser seg faktisk at de er hovedsponsor(!) for Dyreverndagen som ble arrangert for første gang i Oslo den 21. Mars i år. Rema 1000 har faktisk en egen stilling som sjef for miljø og ansvarlige innkjøp. Dyreverndagen mener faktisk at Rema1000 er den dagligvarekjeden som gjør mest for dyrenes velferd.

Rema 1000 er den eneste dagligvarekjeden som ikke selger egg fra høner i bur. I samarbeid med Stange gård testes det nå ut bruken av mineralsandkasser. Denne spesielle kassen som består av 100% naturlige mineraler forebygger sykdommer. Her eksperimenteres det med både lekestativer og vaglepinner for å forbedre kyllingenes miljø. Disse kyllingene får til og med høre på musikk!

Av andre tiltak Rema1000 gjennomfører  finner du blant annet et engasjement der de jobber for å fjerne palmeolje fra alle sine egne produkter. Fjerning av palmeolje bidrar til å redde regnskogen, som igjen bidrar til å redde mange dyreliv.

Konklusjonen er at Rema1000 i alle fall tar kyllingenes velferd på alvor, og er et stort forbilde for andre kjeder.

Les Mer

IKEA og dyrevelferd

IKEA og dyrevelferd

Stort forbedringspotensiale!

IKEA er en av de mest kjente møbelvarehusene i Skandinavia. Store og kjente bedrifter vil alltid ha ett stort ansvar når det kommer til å gå foran som gode eksempler. Så hvordan står det til med dyrevelferden og dyrs rettigheter i IKEAs bakhage?

Til å begynne med lover de at de er ansvarlige når de kjøper inn sjømat, og verken selger eller serverer fisk og skalldyr som er røde hos WWF  eller IUCN.

sjomatguide_2014_web_stor

På en av kommentarene som er å lese på IKEAs facebookside, skriver IKEA dette;

Vi setter menneske- og dyrevelferd høyt i IKEA og har strenge etiske retningslinjer overfor våre leverandører. Vi aksepterer ikke dyremishandling og våre kontrakter med leverandører erklærer at levende fugler ikke må plukkes for fjær.

IKEA har utført omfattende undersøkelser av den kinesiske dun- og fjærindustrien sammen med revisjonsteam fra en uavhengig tredjepart. Vi har vært på plass hos leverandører og deres underleverandører, undersøkt fuglegårder og foretatt et stort antall intervjuer. Vi fortsetter å undersøke forholdene på fuglegårdene. IKEA vil øyeblikkelig skifte fra innkjøp fra gårder som ikke overholder våre krav, til gårder der vi har sikret at ingen levende fugler plukkes for fjær.

Vi har en utfordring foran oss, men gjennom et nært og langsiktig forhold til våre leverandører og samarbeide med andre, er vi overbevist om at vi kan få til en varig forandring i bransjen. IKEA har derfor besluttet å igangsette «rundbordssamtaler» med andre selskaper, samt representanter fra fugleindustrien og myndighetene i Kina.

Gjennom årene har vi lært at ansvarlig samarbeid med leverandører og andre er den beste måten å få til varige endringer på.

 

IKEA tillater ikke plukking av fjær fra levende fugler eller tvangsfôring. Ikea støtter husdyrbruk hvor omtanken for dyr står i sentrum. IKEA samarbeider med Compassion in World Farming (CIWF)  om dyrevelferd.

Men min mening er at de kan absolutt gjøre en mye bedre jobb. Den dyrevelferdsstandar som er innført for kyllinger innebærer kun at de skal ha dagslys gjennom vinduer(!), de må finne maten sin selv, litt større plass til hver kylling, de skal ha noe å hakke på og de skal ha halmbunter. Litt er jo bedre enn ingenting, men dette er ikke mye å skryte av etter mine standarder.

Til slutt så har de innført beitekrav for dyrene som skal brukes til deres restauranter. Ett krav som i første omgang gjelder i Nederland, og som etter planen skal gjelde for alle IKEA varehusene innen August 2016. Dette innebærer at storfe må beite i minst 180 dager og 12 timer om dagen. Purker i gruppe skal ha halm, og det blir forbudt å klippe halen på grisen.

Konklusjonen er at IKEA har ett stort forbedringspotensiale.

2000px-Ikea_logo.svg

Les Mer

H&M og dyrs rettigheter

H&M
Jeg har som sagt satt meg et mål om å finne ut av hvordan ulike bedrifter forholder seg til dyrs rettigheter. Funnene jeg gjør vil jeg poste på denne bloggen. Jeg vil ikke at dette skal bli en mørk og dyster blogg, derfor vil jeg begynne med å fremheve en av de bedriftene som faktisk støtter dyrenes rettigheter og bidrar til å ivareta deres velferd.
H&M har en egen dyrevelferds politikk. Den sier at dyrene må behandles med respekt, og at firmaet skal opptre med ansvarlighet ovenfor dyrs velferd. H&M aksepterer ikke mishandling av dyr. De sier at ingen av deres kosmetiske produkter er testet på dyr. De selger ikke pels, kun skinn fra sau, kveg, geit og gris, og kun fra dyr som er brukt i kjøttproduksjon. De bruker ikke skinn fra dyr som avles fram med bruk av skinn eller pels som eneste formål, og de bruker ikke skinn fra noen andre dyrearter enn de som er nevnt her. Kuskinn fra India er ett unntak. På grunn av de dårlige transportforholdene i India, tillates ikke bruk av indisk kuskinn. Som du kan se på videoen, er det forferdelige forhold for de stakkars dyrene!

Mulesing er en smertefull metode der hudstykket rundt sauens haleparti fjernes kirurgisk og uten bedøvelse. Hensikten med mulesing er å bekjempe angrep fra saue-flue parasitter, men denne metoden er både primitiv og veldig smertefull. Den brukes i hovedsak på merinosauer. H&M akseptere ikke mulesing, og handler kun med leverandører som garanterer at merino-ullen de leverer ikke er hentet fra sauer som er mishandlet ved bruk av mulesing.
De aksepterer heller ikke bruk av fjær og dun som er hentet fra fugler som er tvangsforet, eller fugler som er blitt plukket levende. Hår og pels fra angorakanin tillates ikke. Det brukes ingen produkter som stammer fra utrydningstruede dyrearter.
H&M får mange poeng for sin dyrevelferdspolitikk. De får ikke høyeste poengsum, da de kan strekke seg enda litt lenger for å kjempe for dyrenes velferd. De gjør allikevel en god jobb med den politikken de kjører. De har tatt for seg mange viktige punkter. H&M er en stor bedrift, og deres bevissthet og verdivalg i denne saken bidrar til at mange dyr slipper å lide på grunn av produktene til denne bedriften. Veldig bra!

Les Mer