Dyrevelferdsloven

Dyrevelferdsloven

Ja, det finnes heldigvis en egen lov om dyrevelferd, og den trådde i kraft den 1. januar 2010. Loven er til for å vise respekt for dyrene og å fremme dyrevelferd. Før denne loven, hadde vi en lov fra 1974 som het dyrevernloven. Den nye loven bidrar til å styrke dyrenes rettigheter. Jeg skal ikke skrive så veldig mye om lovdata og paragrafer, for da er det fare for at jeg selv sovner mens jeg skriver. Men jeg vil fremheve at vi har en slik lov, og at vi alle er forpliktet til å bruke den!

Loven pålegger enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell å varsle Mattilsynet eller politiet så raskt som mulig.

I tillegg til at vi har en slik flott lov, som dyrevernalliansen tok initiativ til å få igjennom, så er det nå startet en prøveordning i Norge med dyrepoliti! Trondheim er valgt ut som prøveby i denne nye ordningen, og prøveperioden startet i april 2015.

Et dyrepoliti er en spesialenhet eller egen avdeling innen politiet. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom. 

Jeg vil avslutte dagens innlegg med følgende sitat av Mahatma Gandhi:

«EN NASJONS STORHET OG DENS MORALSKE FREMSKRITT KAN MÅLES ETTER HVORDAN DEN BEHANDLER SINE DYR.»
~MAHATMA GANDHI~

 

(Visited 189 times, 1 visits today)