H&M og dyrs rettigheter

H&M
Jeg har som sagt satt meg et mål om å finne ut av hvordan ulike bedrifter forholder seg til dyrs rettigheter. Funnene jeg gjør vil jeg poste på denne bloggen. Jeg vil ikke at dette skal bli en mørk og dyster blogg, derfor vil jeg begynne med å fremheve en av de bedriftene som faktisk støtter dyrenes rettigheter og bidrar til å ivareta deres velferd.
H&M har en egen dyrevelferds politikk. Den sier at dyrene må behandles med respekt, og at firmaet skal opptre med ansvarlighet ovenfor dyrs velferd. H&M aksepterer ikke mishandling av dyr. De sier at ingen av deres kosmetiske produkter er testet på dyr. De selger ikke pels, kun skinn fra sau, kveg, geit og gris, og kun fra dyr som er brukt i kjøttproduksjon. De bruker ikke skinn fra dyr som avles fram med bruk av skinn eller pels som eneste formål, og de bruker ikke skinn fra noen andre dyrearter enn de som er nevnt her. Kuskinn fra India er ett unntak. På grunn av de dårlige transportforholdene i India, tillates ikke bruk av indisk kuskinn. Som du kan se på videoen, er det forferdelige forhold for de stakkars dyrene!

Mulesing er en smertefull metode der hudstykket rundt sauens haleparti fjernes kirurgisk og uten bedøvelse. Hensikten med mulesing er å bekjempe angrep fra saue-flue parasitter, men denne metoden er både primitiv og veldig smertefull. Den brukes i hovedsak på merinosauer. H&M akseptere ikke mulesing, og handler kun med leverandører som garanterer at merino-ullen de leverer ikke er hentet fra sauer som er mishandlet ved bruk av mulesing.
De aksepterer heller ikke bruk av fjær og dun som er hentet fra fugler som er tvangsforet, eller fugler som er blitt plukket levende. Hår og pels fra angorakanin tillates ikke. Det brukes ingen produkter som stammer fra utrydningstruede dyrearter.
H&M får mange poeng for sin dyrevelferdspolitikk. De får ikke høyeste poengsum, da de kan strekke seg enda litt lenger for å kjempe for dyrenes velferd. De gjør allikevel en god jobb med den politikken de kjører. De har tatt for seg mange viktige punkter. H&M er en stor bedrift, og deres bevissthet og verdivalg i denne saken bidrar til at mange dyr slipper å lide på grunn av produktene til denne bedriften. Veldig bra!

(Visited 104 times, 1 visits today)