Hvordan er dyrevelferd i Norge

Hvordan er dyrevelferd i Norge

Dyrevelferd i Norge er noe som står høyt på agendaen for mange interessegrupper og politikere. Det sterke fokuset på dyrevelferd i Norge har ført til at flere mektige aktører i næringslivet har kastet seg på bølgen. Nylig ble REMA 1000 tildelt internasjonal pris for dyrevelferd. Prisen ble gitt fordi dagligvarekjeden selger egg fra frittgående høner. Press fra aktivister førte også til et burhønsforbud her til lands. En annen gruppe som har vært mye i media er pelsgårdbrukere. Flere reportasjer i nasjonale medier har avslørt grufulle forhold på flere norske pelsfarmer. Det mange likevel glemmer, er at det også er en relativt stor etterspørsel etter disse produktene. Pels fra mink har blant annet utviklet seg til et prestisjeprodukt, og finnes i garderoben til mang en fjong frue på Oslo Vest. Den største organisasjonen i Norge er Dyrebeskyttelsen, men det finnes også en rekke mindre organisasjoner, som ofte tar i bruk langt sterkere virkemidler for å få gjennomslag for saken sin. Dette har både ført til at sakene har blitt satt på dagsordenen i pressen, men også til flere farlige situasjoner. Mink som slippes løs fra burene sine, vet for eksempel lite om hvordan de skal greie seg helt alene her i verden. Dyrenes kår må likevel sies å være gode i Norge, spesielt hvis vi sammenligner med forholdene i den 3. verden.

(Visited 85 times, 1 visits today)