Kjøtt forurenser mer enn bil

Endelig har politikerne bestemt seg for å snakke om elefanten i rommet, nemlig kjøttforbruket vårt. Det er faktisk slik at størsteparten av CO2-utslippene i verden kommer fra denne bransjen, og eksos fra industri og kjøretøy er en bagatell i forhold. Jeg mener at kjøtt bør bli dyrere i Norge, slik at vi sparer både miljøet og dyrene. Hva tenker du?

(Visited 1 times, 1 visits today)