Små husdyr – aktive og morsomme

Små husdyr – aktive og morsomme

Små husdyr som kaniner og marsvin er morsomme dyr!

Mens hund og katt er de mest populære kjæledyrene, er det også noen som velger å gå til anskaffelse av små husdyr som kanin, marsvin eller hamster. Selv om eksempelvis en hund krever mer tid, må man være klar over at også små husdyr har diverse behov. Fra naturen av er kaniner aktive og nysgjerrige vesen. De lever store deler av livet sitt i underjordiske tunneller i grupper på opp til ti individer. Marsvin er også aktive dyr som lever i grupper. De tilbakelegger ofte store avstander i løpet av et døgn, og har ingen problemer med å huske rutene sine. Sett bort i fra noen raser, bør hamstre holdes i bur alene. De sover på dagen og kan være svært aktive på natten. For hamsteren er et bur med mulighet for ulike aktiviteter derfor viktig. Det er det forøvrig for kanin og marsvin også. I tillegg har de små husdyrene også behov for fri utfoldelse utenfor burets fire vegger. Utforsking og fri bevegelse på større områder er avgjørende for deres livskvalitet og trivsel. Når været tillater det vil den lille bli veldig glad om den får komme ut i frisk luft også. Har du alt lagt til rette for å ha et av disse dyrene, eller et annen smådyr, vil du få en liten venn som vil skape fine stunder og artige øyeblikk i hverdagen.

(Visited 313 times, 1 visits today)