Posts Tagged "beitekrav"

IKEA og dyrevelferd

IKEA og dyrevelferd

Stort forbedringspotensiale!

IKEA er en av de mest kjente møbelvarehusene i Skandinavia. Store og kjente bedrifter vil alltid ha ett stort ansvar når det kommer til å gå foran som gode eksempler. Så hvordan står det til med dyrevelferden og dyrs rettigheter i IKEAs bakhage?

Til å begynne med lover de at de er ansvarlige når de kjøper inn sjømat, og verken selger eller serverer fisk og skalldyr som er røde hos WWF  eller IUCN.

sjomatguide_2014_web_stor

På en av kommentarene som er å lese på IKEAs facebookside, skriver IKEA dette;

Vi setter menneske- og dyrevelferd høyt i IKEA og har strenge etiske retningslinjer overfor våre leverandører. Vi aksepterer ikke dyremishandling og våre kontrakter med leverandører erklærer at levende fugler ikke må plukkes for fjær.

IKEA har utført omfattende undersøkelser av den kinesiske dun- og fjærindustrien sammen med revisjonsteam fra en uavhengig tredjepart. Vi har vært på plass hos leverandører og deres underleverandører, undersøkt fuglegårder og foretatt et stort antall intervjuer. Vi fortsetter å undersøke forholdene på fuglegårdene. IKEA vil øyeblikkelig skifte fra innkjøp fra gårder som ikke overholder våre krav, til gårder der vi har sikret at ingen levende fugler plukkes for fjær.

Vi har en utfordring foran oss, men gjennom et nært og langsiktig forhold til våre leverandører og samarbeide med andre, er vi overbevist om at vi kan få til en varig forandring i bransjen. IKEA har derfor besluttet å igangsette «rundbordssamtaler» med andre selskaper, samt representanter fra fugleindustrien og myndighetene i Kina.

Gjennom årene har vi lært at ansvarlig samarbeid med leverandører og andre er den beste måten å få til varige endringer på.

 

IKEA tillater ikke plukking av fjær fra levende fugler eller tvangsfôring. Ikea støtter husdyrbruk hvor omtanken for dyr står i sentrum. IKEA samarbeider med Compassion in World Farming (CIWF)  om dyrevelferd.

Men min mening er at de kan absolutt gjøre en mye bedre jobb. Den dyrevelferdsstandar som er innført for kyllinger innebærer kun at de skal ha dagslys gjennom vinduer(!), de må finne maten sin selv, litt større plass til hver kylling, de skal ha noe å hakke på og de skal ha halmbunter. Litt er jo bedre enn ingenting, men dette er ikke mye å skryte av etter mine standarder.

Til slutt så har de innført beitekrav for dyrene som skal brukes til deres restauranter. Ett krav som i første omgang gjelder i Nederland, og som etter planen skal gjelde for alle IKEA varehusene innen August 2016. Dette innebærer at storfe må beite i minst 180 dager og 12 timer om dagen. Purker i gruppe skal ha halm, og det blir forbudt å klippe halen på grisen.

Konklusjonen er at IKEA har ett stort forbedringspotensiale.

2000px-Ikea_logo.svg

Les Mer