Posts Tagged "NOAH"

Dyrs rettigheter

Dyrevern

Veldig mange er opptatt av menneskers rettigheter. Men hva med dyrenes rettigheter? Det skjer så mye urettferdighet på dyrenes bekostning for at vi mennesker skal kunne ikle oss en falsk og flott fasade. Det finnes et hav av produkter som produseres og testes på dyr, først og fremst i skjønnhetsindustrien. Hva med alle pelsfarmene? For ikke å snakke om kjøttindustrien og den ekstreme inhumane avl og produksjon av kjøttvarer. Sirkusindustrien er også noe som strider sterkt mot mine verdier som en sann dyrevenn.

Se på denne videoen. Skaper den sterke følelser i deg? Ville den skapt de samme følelsene i dee dersom det var dyr som ble behandlet slik i videoen? Dette er dessverre virkeligheten for mange dyr i dag. Og denne grusomheten er årsaken til at jeg vil kjempe for dyrenes rettigheter. På lik linje med små barn, så kan ikke dyrene snakke for seg selv. Da er det vår oppgave å tale deres sak!

Jeg er selvsagt et aktivt medlem av dyrevernsorganisasjonen NOAH. Blant annet er jeg engasjert som NOAH-hjelper i aktivistavdelingen, og får lov til å være med å planlegge og å gjennomføre spennende arrangementer som fremmer dyrs rettigheter i hele Norge.

Jeg er også en aktiv deltager i den frivillige organisasjonen «Nettverk for dyrs frihet». Vi jobber aktivt for å avsløre og offentliggjøre mishandling av dyr. Vårt arbeid i nettverk for dyrs frihet har blant annet ledet til Brennpunktdokumentaren «Pels» som ble vist på NRK den 9. desember 2014.

Mine verdier kan hvile seg på et sitat fra filosofen Arne Næss; «Dypøkologiens første punkt sier at hvert levende vesen har egenverdi, det vil si at det er meningsfylt å gjøre noe rett og slett for dyrets egen skyld!».

Les Mer